Stvari koje svakodnevno koristite prije su imale drugu funkciju – možda vam se više svide kao ovakve!

Pitate se šta će  rupe u lego kockicama? Ispostavilo se da su te rupe u LEGO igračkama tu sa razlogom . One  imaju važnu svrhu a to je  da zaštite dijete od gušenja ako slučajno proguta dio. Rupice omogućavaju vazduhu da cirkuliše i stigne do pluća,tako da  su male šanse za fatalni ishod.

Da li najčešće  stavljate ukosnice tako da im krivudava strana bude gore? Ustanovljeno je da će ukosnica okrenuta drugačije (sa krivudavom stranom nadole) mnogo duže držati kosu. Djevojke su sada podijeljene u dve grupe. One koje koriste ukosnice sa glatkom stanom okrenutom nagore, tvrde da ih je tako mnogo lakše namjestiti po želji.

Savijeni vrhovi krila aviona se nazivaju krilca i njihova svrha nema niškakve veze sa estetikom. Kada je avion u vazduhu, on stvara male vrtloge uslijed  razlike u pritisku gornjeg i donjeg djela krila. Ovaj fenomen može da bude opasan za sam avion i za vozila koja ga prate. Krilca sprječavaju stvaranje vrtloga.

(vrijemezavas.info)

You may also like...