Kad iPhone krene ovako da zvoni, mravi oko njega počeće jako čudno da reaguju

Ovaj kratki video klip demonstrira nevidljivu moć naših pametnih telefona. Velika grupa mrava haotično se kreće oko ovog iPhone-a, sve dok on ne zazvoni.

U tom trenuku, oni formiraju koncentrične krugove oko telefona i počinju se kretati u smeru, suprotnom od kazaljke na satu.

Prema nekim teorijama, ovo ponašanje uzrokovano je elektromagnetnim talasima koji dolaze od telefona prilikom uspostavljanja veze sa baznom stanicom, odnosno osobom na drugoj strani linije.

Možemo samo da zamišljamo šta se dešava sa našim mozgom i organizmom, uopšte, pod dejstvom tih talasa.

(likemag.com)

You may also like...