Hoćete li uspeti da rešite ovo iz prve? Skoro svi pogrešno odgovore!

Naravno, neke matematičke formule nikada vam neće zatrebati, ali nađe se poneki matematički problem, koji može dobro prodrmati vaše moždane vijuge i navesti vas da, osim matematičkog znanja, upotrebite i čistu logiku!

Možete li da rešite jednačinu, koja je mnoge namučila?

Zbunjeni?

Postoji dva načina da se ovo reši. Prvi je da se dva broja sa leve strane saberu i pomnože sa tri. Npr. 1+5=6, pa je tako 6*3=18. Slično tome, pogledajmo sledeći primer (2+10)*3=36. Po ovoj logici, 4+20 je 24, dakle…

24*3=72. Tako je, odgovor je 72!

Drugi način da se reši problem je da pogledamo desnu stranu jednačine. Rešenje se, jedan za drugim, dupliraju:

9*2=18, 9*4=36, 9*6=54 i na kraju 9*8=72.

Da li vam je sada jasno? Ako jeste, vi ste genije!

Pokažite ovo svojim prijateljima i razmrdajte i njihove moždane vijuge.

(likemag.com)

You may also like...