Čik rešite ovo za 10 sekundi! Izjednačite levu i desnu stranu. Smete da pomerite samo JEDNU ŠIBICU!

Dakle, imate samo jedno pravilo: Da biste izjednačili levu i desnu stranu, smete da pomerite samo jednu šibicu!

Koju?

Da li ste uspeli?

(likemag)

You may also like...